Angst en angststoornissen

In dit gedeelte van de handleiding wordt uitgelegd wat angst is met behulp van vele voorbeelden. Tevens wordt verteld hoe angststoornissen ontstaan en wat ervoor zorgt dat de angst blijft.

Wat zorgt ervoor dat de angst blijft?
Er zijn vier factoren die ervoor zorgen dat angstklachten aanwezig blijven en problemen veroorzaken.

  1. Angstgedachten en angstverschijnselen
  2. De gevolgen van angstgedachten en angstverschijnselen
  3. Vermijding
  4. Verlies van zelfvertrouwen

Alle factoren zorgen voor een vicieuze cirkel die moeilijk doorbroken kan worden. Hieronder volgt een voorbeeld:

cirkel2