Inleiding

Doel van de handleiding
Een angststoornis is een veel voorkomende, hinderlijke en niet-zelden hardnekkige klacht. De handleiding helpt mensen in het overwinnen van angstklachten. Veel mensen beseffen dat het hiervoor noodzakelijk is juist die dingen te gaan doen waar men bang voor is.

Voor wie is de handleiding geschikt?
De handleiding is bruikbaar voor mensen met lichte angstklachten. De effectiviteit en toepasbaarheid van deze handleiding is onderzocht binnen het onderzoeksproject ‘Feasibility and efficacy of treatment for anxiety in primary care’. Dit proefschrift kunt u hier downloaden.

Hoe lang duurt het programma?
De duur van het programma is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de patiënt kan besteden. Voor een optimaal effect is 1 uur per dag gewenst, 5 dagen per week. De handleiding is dan ongeveer in 12 weken doorgenomen.

De helper
Het overwinnen van angstklachten is mogelijk. Het gaat echter niet vanzelf. Er zijn momenten waar patiënten vastlopen of weinig motivatie hebben om door te gaan. Het is nuttig voordat patiënten beginnen om een helper uit te kiezen, een partner, een familielid of een vriend. Voor de helper is een aparte informatiebrochure opgesteld.

De helper speelt een belangrijke rol in het succes van de patient

Rol van de begeleider
Een huisarts of andere hulpverlener begeleidt de patiënt gedurende twaalf weken. Er zijn in totaal vier vervolgafspraken. De begeleider ontvangt vooraf eerst een training.