Samenvatting en Belangrijk om te onthouden

Aan het eind van de handleiding volgt een samenvatting en aantal tips die belangrijk zijn om te onthouden. Die staan tevens achter op het boek!

Planning

Verder treft u een richtlijn voor een werkplanning gedurende twaalf weken aan. Deze planning staat bovendien op de bijbehorende boekenlegger!

Registratieformulier

Tot slot is er ruimte ingericht voor de registratie van de vorderingen, waarbij vastgelegd wordt hoeveel tijd per dag besteed wordt aan de begeleide zelfhulp. Dit gebeurt op een wekelijks registratieformulier.