Begeleide zelfhulp

Voor patiënten met angststoornissen zijn weinig behandelingen toepasbaar in de eerstelijn. In de Standaard angststoornissen van het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG-standaard) is recent de (begeleide) zelfhulp opgenomen.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat zelfhulp effectief is. Als meer begeleiding wordt gegeven is het resultaat groter, doordat de compliance groter is. Een begeleide zelfhulp werd ontwikkeld. In een pilot werd gevonden dat begeleide zelfhulp verbetering van klachten gaf. Een daaropvolgend RCT vergeleek de effectiviteit en toepasbaarheid van (1) begeleide zelfhulp, (2) NHG-standaard en (3) cognitieve gedragstherapie (‘gouden standaard’). Er was geen verschil gevonden in het effect tussen de drie interventies gedurende de behandelperiode van 12 weken.

Dit effect bleef behouden gedurende follow up na 3 en 9 maanden. De toepasbaarheid van de begeleide zelfhulp voor de eerste lijn bleek echter groter dan die van de NHG-standaard. De begeleide zelfhulp wordt momenteel in de 0de, 1ste en 2de lijn geïmplementeerd.

Gecertificeerde begeleiders vind je hier