2. Angst en angststoornissen

Deze module geeft u informatie over angst en angststoornissen. Aan het eind van deze module weet u wat angst is. Ook weet u het onderscheid te maken tussen een normale reactie of een overdreven reactie (een angststoornis). u begrijpt de oorzaken van het ontstaan en de redenen waarom de angst blijft. De module eindigt met vragen waarmee u controleert of u de tekst goed begrepen heeft.

Wat is angst?

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Angst is een normale gezonde reactie die ons helpt omgaan met allerlei moeilijke en gevaarlijke situaties. We hebben angstreacties nodig om te overleven. Hieronder volgen twee voorbeelden: Als u de straat oversteekt en plots een auto recht op u af ziet komen, is het uw angstreactie die u helpt om op tijd weg te springen. […]

De angststoornissen

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Angst wordt een probleem als het optreedt zonder echt gevaar of als het langer doorgaat dan de spanning duurt. Dit is een onplezierig gevoel als men niet tot actie hoeft over te gaan. Het zijn dan alleen de lichamelijke verschijnselen die u opvallen en u onplezierig doen voelen, maar deze verschijnselen zijn niet gevaarlijk. Niemand […]

Hoe komt u aan een angststoornis?

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Er is een combinatie van oorzaken bij het ontstaan van angstproblemen. De meest belangrijke zijn: Het spanningsniveau: Een angstprobleem begint meestal in een spanningsvolle tijd. U heeft mogelijk één groot probleem of meerdere kleinere die de spanning hebben laten toenemen. De persoon die u bent: Sommige mensen zijn van nature opgewassen tegen elke vorm van […]

Wat zorgt ervoor dat de angst blijft?

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Onderstaande factoren zorgen ervoor dat angstklachten aanwezig blijven en problemen veroorzaken: Angstgedachten en angstverschijnselen. De gevolgen van angstgedachten en angstverschijnselen. Vermijding. Verlies van zelfvertrouwen. Deze factoren zullen hieronder besproken worden: Ad 1. Angstgedachten en angstverschijnselen. Als mensen angstig zijn, denken ze vaak op een andere manier dan wanneer ze kalm en rustig zijn. Normale, alledaagse […]

Gevolgen van angstgedachten en angstverschijnselen

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Ad 2. Gevolgen van angstgedachten en angstverschijnselen. De angstgedachten en angstverschijnselen zorgen er vaak voor dat u zich gefrustreerd of zelfs schuldig voelt. Soms bent u bang dat de verschijnselen terug zullen komen. Uiteindelijk zullen al deze gevoelens angst veroorzaken en de normale angst versterken. Dus zal u zelfs nog angstiger, gefrustreerder etc. worden. U […]

Vermijding

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Ad 3. Vermijding. Als er echt gevaar dreigt is het goed om zo snel mogelijk de situatie te vermijden, maar als dit niet het geval is dan zult u dingen gaan vermijden die niet echt gevaarlijk zijn. De meeste situaties die mensen vermijden zijn drukke plaatsen, winkels, openbaar vervoer, alleen op pad gaan, zonder mobiele […]

Verlies van zelfvertrouwen

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Ad 4. Verlies van zelfvertrouwen Zelfvertrouwen is het geloof dat u zult slagen in wat u doet. Het ontstaat door ervaringen van vroeger waarin dingen lukten. Angst vermindert uw zelfvertrouwen omdat het ervoor zorgt dat u denkt dat u niet in staat bent dingen te doen die u eerst wel deed. U verliest uw zelfvertrouwen […]

Vragen ter samenvatting

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

In deze module van de handleiding hebt u informatie over angst en angststoornissen doorgelezen. U kunt aan de hand van de volgende vragen controleren of u de tekst begrepen heeft. Heeft u vragen die u niet direct kunt beantwoorden, lees dan de tekst van de voorgaande module nog een keer door.

Wat kunt u doen als u niet alle vragen kunt beantwoorden?

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

U kunt deze module van het programma nogmaals doorlezen en opnieuw kijken of u de vragen wel kunt beantwoorden. Indien u daar alleen niet uitkomt kunt u het samen met uw helper of begeleider doornemen. Antwoorden op de vragen Antwoorden op de vragen van deze module (bekijken) GA NAAR DE VOLGENDE MODULE