3. Gedachten

Deze module geeft u informatie over gedachten. Hoe kunt u angstgedachten herkennen, opschrijven en de relatie begrijpen met de situatie en uw gevoelens? U krijgt antwoorden op veel voorkomende vragen en voorbeelden van overdreven gedachten bij angstklachten. Tevens wordt u alternatieven aangeboden voor overdreven gedachten aan de hand van voorbeelden. De module eindigt met vragen waarmee u controleert of u de tekst goede begrepen heeft.

Herkennen van angstgedachten

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Om controle over uw angst te krijgen moet u uw angstgedachten eerst herkennen. Beginnende angstgevoelens of spanning kunt u gebruiken om uit te zoeken welke die angstgedachten zijn. Daarna kunt u iets doen aan de angstgedachten. Dit zal u helpen iedere vicieuze cirkel te doorbreken die de angst laat toenemen. Deze cirkels zijn besproken in […]

Registratie van angstgedachten

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Om bovenstaande redenen is het de beste manier om achter uw angstgedachten en beelden te komen door ze op te schrijven op de tijd van de angst. Schrijf per dag op in welke situatie u zich angstig of gespannen voelt. Neem de angst als teken dat u angstige gedachten hebt, en schrijf deze erbij als […]

Vervolg registratie van angstgedachten

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

U heeft nu bij een aantal situaties uw gevoelens en uw gedachten beschreven. Dit is de eerste stap om uw angstgedachten sneller te herkennen. Houdt de komende tijd voor uzelf bij in welke situaties u angstig bent en welke gevoelens en gedachten u heeft. U kunt nu door naar de volgende opdracht van deze module […]

Ter informatie veel voorkomende vragen over angst

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Vraag 1. Kan ernstige angst schadelijk zijn voor het lichaam? Nee. Denk aan het volgende: Een sneller hartritme veroorzaakt door angst zal uw hart niet meer belasten dan wanneer het veroorzaakt is door inspanning (bijvoorbeeld sporten). Sporten is niet ongezond, maar juist gezond. Mensen gaan niet dood door angst. Ook al kunt u zich niet […]

Alternatieven voor overdreven gedachten

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen hieronder alternatieven voor uw overdreven gedachten volgen. Bij die alternatieve gedachte zult u minder angst ervaren en zich los kunnen maken van de in hoofdstuk 2 van deze handleiding uitgelegde vicieuze cirkels. Bij ieder voorbeeld kunt u voor uzelf terugkijken naar de door u aangekruiste en aangevulde […]

Vragen ter samenvatting

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

In deze module hebt u informatie over angstgedachten doorgelezen en aan de hand hiervan vragen beantwoord, waarin u uw eigen angstgedachten opgeschreven hebt. U kunt aan de hand van de volgende vragen controleren of u de tekst begrepen heeft. Heeft u vragen die u niet kunt beantwoorden, lees dan de tekst van betreffende nogmaals door.

Wat kunt u doen als u niet alle vragen kunt beantwoorden?

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

U kunt deze module van het programma nogmaals doorlezen en opnieuw kijken of u de vragen wel kunt beantwoorden. Indien u daar alleen niet uitkomt kunt u het samen met uw helper of begeleider doornemen. Antwoorden op de vragen Antwoorden op de vragen van deze module (bekijken) GA NAAR DE VOLGENDE MODULE