1. Inleiding

Deze module is een inleiding om te zorgen dat u zo goed mogelijk voorbereid bent om het programma door te werken.


Uw begeleider heeft u wegens paniekklachten of gegeneraliseerde angstklachten dit online programma aangeraden om mee te gaan werken. De effectiviteit en toepasbaarheid van dit zelfhulpprogramma in boekvorm met begeleiding is onderzocht binnen het onderzoeksproject ‘Feasibility and efficacy of treatment for anxiety in primary care’ (Van Boeijen et al., 2005; Van Boeijen et al., 2004; Van Boeijen et al., 2007). In dit onderzoeksproject hebben mensen met paniekklachten en gegeneraliseerde angstklachten met dit zelfhulprogramma gewerkt en dit programma is effectief en goed toepasbaar gebleken.


Wat we verder bespreken in deze inleiding is het doel is van dit programma, hoe lang het programma duurt, het nut van de helper, de rol van de begeleider en tot slot een aantal zaken om voor de start nog even bij stil te staan.

Doel van dit programma

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Een angststoornis is een veel voorkomende, hinderlijke en niet zelden hardnekkige klacht. Over de oorzaken en het verloop van angststoornissen kunt u lezen in module 2 van dit programma. In module 1 gaan we kort in op verschillende manieren waarop een angststoornis overwonnen kan worden. Veel mensen beseffen dat voor het overwinnen van angsten het […]

Hoe lang duurt het programma?

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

De duur van het programma is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid tijd die u kunt besteden. Voor een optimaal effect is 1 uur per dag gewenst, 5 dagen per week. U hebt dan ongeveer in 12 weken het hele programma doorgenomen. In dit programma bevindt zich een planning, waarop de tijdsindeling staat aangegeven. Als u […]

Het nut van de helper

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Het overwinnen van uw angstklachten is mogelijk. Het gaat echter niet vanzelf. Er zullen momenten zijn waarop u het gevoel heeft vast te lopen. Soms zult u het moeilijk vinden om motivatie op te brengen om door te gaan. Een doe-het-zelf-programma hoeft niet te betekenen dat u alles helemaal in uw eentje moet doen. Het […]

De rol van de begeleider

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Gedurende de twaalf weken die u bezig bent met het volgen van deze begeleide zelfhulp hebt u in totaal vier vervolgafspraken met de begeleider. Tijdens deze afspraken kunt u vragen stellen over de modules en het programma. De begeleider zal voor zover het mogelijk is deze beantwoorden. Het is de bedoeling dat u alles wat […]

Zaken om voor de start nog even bij stil te staan

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Voordat u nu aan de slag gaat zijn er nog een aantal zaken om even bij stil te staan: Wees ook uw eigen begeleider. Lees voor een oefening zeer nauwkeurig de tekst, plan de oefeningen goed en doe zowel voor als achteraf verslag van de oefening. Doe dit regelmatig en uitvoerig, ook al lijkt dat […]