Introductie

In dit deel volgt allereerst een instructie hoe u prettig met dit programma online kunt werken.


Navigeren binnen dit programma

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Onder iedere les vindt u navigatielinks. U navigeert binnen het programma door op de links te klikken als hieronder weergegeven. Daar waar u GA NAAR DE VOLGENDE MODULE ziet staan aan het eind van iedere module klikt u dan op die link, opdat u geen belangrijke informatie mist.

Voor mensen met welke diagnose is dit programma geschikt?

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Door uw begeleider is aangegeven dat uw klachten passen bij een of beide van de volgende diagnoses: Gegeneraliseerde angststoornis: Overmatig zorgen maken over gezondheid, ongelukken met anderen, altijd gelijk het ergste denken en bijkomende klachten als slaapproblemen, irritatie en moeheid. Paniekstoornis: Plotselinge aanvallen van angst met lichamelijke verschijnselen, die uit het niets lijken te komen. […]

Volgorde van modules en opdrachten

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Er is gekozen voor de volgorde van de modules en opdrachten om u eerst wegwijs te maken met het programma. Daarna krijgt u meer kennis over angst. Tevens krijgt u meer inzicht in welke gedachten daarbij een rol spelen door te registeren in welke situatie u zich angstig voelt. Door middel van het leren ontspannen […]

Uitleg over een aantal mogelijkheden in het programma

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Het programma laat zien hoeveel u van het programma heeft afgerond. U ziet hoeveel opdrachten u heeft afgerond en dit wordt  in een balk visueel weergegeven. Opdrachten Bij lessen die een opdracht kennen vindt u keuzemogelijkheden die hieronder uitgelegd worden wat zij betekenen: BEKIJK DE OPDRACHT BIJ DEZE LES Klik op de button “BEKIJK DE […]

Vragenlijst invullen

door Christine van Boeijen  Onderdeel van: Overwinnen van angstklachten

Hieronder vindt u de vragenlijst ‘4DKL’. Deze vragenlijst meet de ernst van uw klachten. Vult u deze in voordat u met dit programma van start gaat. Tijdens het volgen van het programma en aan het eind wordt opnieuw gevraagd om deze vragenlijst in te vullen, om te objectiveren wat het verloop is van uw klachten. […]